SriChinmoy.org
pl
Więcej na temat Sri Chinmoya

Każdy z nas jest poszukującym,
kroczącym drogą Wieczności,
która nie ma początku ni końca.
—Sri Chinmoy

Sri Chinmoy to duchowy nauczyciel, który poświęcił swoje życie służbie aspirującej ludzkości. Poprzez wszystkie jego uduchowione ofiary– modlitwy, medytacje, literaturę, muzykę oraz artystyczne prace – Sri Chinmoy próbuje inspirować ludzkość.

Mamy nadzieję, że prostota, czystość i światło ofiarowane przez Sri Chinmoya również zainspirują ciebie.

Pokój…

“Jedynie poprzez wewnętrzny pokój możemy stać się posiadaczami prawdziwej zewnętrznej wolności.”” —Sri Chinmoy

Żadna cena nie jest zbyt wygórowana za wewnętrzny pokój. Pokój jest harmonijną kontrolą życia. Jest pulsującą życiem energią. To siła, która z łatwością wybiega ponad wiedzę tego świata, a mimo to nie jest odseparowana od naszej ziemskiej egzystencji. Jeśli wewnątrz nas wybierzemy właściwą drogę, będziemy w stanie odczuć ten pokój tutaj i teraz.

Pokój jest wieczny. Nigdy nie jest za późno, aby zdobyć pokój. Każdy czas jest na to odpowiedni. Możemy sprawić, że nasze życie stanie się prawdziwie owocne, jeśli pozostaniemy przy naszym źródle, źródle, które jest Pokojem Wieczności.

Największym nieszczęściem, jakie może spotkać ludzką istotę, jest utrata jej wewnętrznego spokoju. Żadna zewnętrzna siła nie jest w stanie ograbić jej z pokoju. To jej własne myśli, jej własne działania ograbiają ją z tego

Nasza największa ochrona nie opiera się na naszych materialnych zasobach czy osiągnięciach. Wszystkie skarby tego świata to jałowa pustka dla naszej boskiej duszy. Nasza największa ochrona opiera się na bliskości duszy z wszystko odżywiającym i wszystko spełniającym Pokojem. Nasza dusza żyje w Pokoju i dla Pokoju. Jeśli prowadzimy pokojowe życie, nigdy nie jesteśmy zubożani, lecz wciąż wzbogacani. Nasz wewnętrzny pokój jest nieograniczony; jest jak otaczające wszystko bezkresne niebo.

Excerpted from 'Yoga and the Spiritual Life' by Sri Chinmoy.

Czego chcesz?

Chcę pokoju.

Medytuj na szczyt góry.

Jak możemy odnaleźć trwały pokój?

Pierwszym krokiem na drodze do pokoju umysłu jest szczere odczucie, że nie jesteśmy niezastąpieni. Brak nam pokoju w umyśle, ponieważ wydaje się nam, że inni oczekują czegoś od nas, albo my sami oczekujemy czegoś od innych. Czujemy, że jeśli nie zrobimy lub nie powiemy czegoś, cały świat się zawali albo wszystko natychmiast się popsuje. Lecz w momencie, kiedy będziemy w stanie odczuć szczerze, że nie jesteśmy niezastąpieni, nie będziemy musieli udawać się gdziekolwiek, by zdobyć pokój, ponieważ pokój natychmiast przyjdzie do nas.

Kolejnym łatwym sposobem osiągnięcia pokoju w umyśle jest mieć poczucie, że nic nie jest tak naprawdę istotne. Tak długo, jak my nie porzucimy Boga, a Bóg nie porzuci nas, wszystko inne i wszyscy na ziemi mogą nas zawieść czy porzucić. Bóg nigdy nas nie porzuci, ponieważ On Sam jest pełen Współczucia, i jeśli nawet będziemy próbować z całych sił, nie będziemy w stanie opuścić Boga, ponieważ On Sam jest wszechobecny. Nic na ziemi nie jest niezastąpione, z wyjątkiem Boga. Jeśli będziemy świadomie i stale odczuwać, że jedynie On jest niezastąpiony, wtedy nic nie będzie w stanie pozbawić nas pokoju w umyśle.

Można rozmawiać godzinami o pokoju. Zaciekawiony umysł może czerpać z tego zadowolenie, lecz płaczące serce nie będzie miało z tego żadnych korzyści. Prawdziwą rzeczywistością w nas jest płaczące serce, i to właśnie serce, poprzez modlitewną ciszę i uduchowioną medytację otrzymuje trwały wewnętrzny pokój. Jedynie modlitewna medytacja i uduchowiona modlitwa zaprowadzą nas do pokoju. Jeśli w każdym momencie będziemy pielęgnować jedną myśl, że wzrastamy w modlitewnej medytacji i uduchowionej modlitwie, wtedy pokój wieczny stanie się nasz.

Nobel laureate Archbishop Desmond Tutu reads from ‘Peace’, a chapter of Sri Chinmoy’s book ‘The Jewels of Happiness’.

Ptaki-Duszy rysunek Sri Chinmoya

“Pokój, który rodzi się z wewnętrznego przebudzenia, jest pokojem wiecznym.” —Sri Chinmoy

Otrzymuję pokój tylko wtedy, kiedy dzielę się nim z innymi. Dlatego ofiarowuję koncerty pokoju na całym świecie. Mam tylko jeden cel – pokój, uniwersalny pokój.

Jedynie kiedy medytuję w ciszy lub kiedy gram duchową muzykę, w najgłębszych zakamarkach mojego serca odczuwam pokój. W tym czasie czuję, że jestem prawdziwą pomocą w służbie ludzkości.

Sri Chinmoy dał ponad 700 Koncertów Pokoju na całym świecie. Przed rozpoczęciem jak również po zakończeniu każdego z koncertów Sri Chinmoy ofiarowywał moment medytacji w ciszy.

Świat Doskonałej Jedności

Jak niezliczone krople
Nieograniczonego oceanu
Albo miriady liści
Wielkiego figowca
Spokojnie trwają obok sobie,
Podobnie wszystkie ludzkie istoty
Któregoś dnia będą żyć obok siebie
W świecie doskonałej jedności.

The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run jest obecnie największym na świecie biegiem sztafetowym, którego celem jest szerzenie idei pokoju. Od 1987 roku biegacze niosą płonący znicz jako symbol pokoju i przyjaźni do szkół i wspólnot społecznych w ponad 140 krajach, dzieląc się prostym przesłaniem, że więcej jest tego, co nas, ludzką rodzinę, łączy, niż dzieli.

Rodzina Jedności Świata

Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada poszukujące serce, jak również poczucie rodziny-jedności-świata. Tych dwu jakości inni mogą nie zawsze zauważać, ale w moim przypadku, wciąż dostrzegam je i odczuwam.

Medytuje w ONZ we Wtorki i Piątki, od pierwszej do drugiej po południu. Nasze sesje medytacji zostały zapoczątkowane za kadencji Generalnego Sekretarza U Thanta, który był dla mnie wyjątkowo życzliwy.Był moim bliskim przyjacielem, który zainspirował mnie, bym rozpoczął pokojowe medytacje w ONZ. Zainteresowani delegaci oraz personel licznie uczestniczą w naszych spotkaniach medytacji. Przez lata organizowaliśmy wiele, wiele programów honorujacych, te kraje, które pragną jedności i pokoju. Dałem również wiele wykładów w ONZ, na temat światowego pokoju, jedności i harmonii.

Organizację Narodów Zjednoczonych będę kochał zawsze. Kiedy słyszę choć jedno dobre słowo na temat ONZ, dosłownie tańczę w niebiosach.

Sri Chinmoy prowadził Pokojowe Medytacje w ONZ od 1970 roku aż do swojej śmierci w 2007 roku.

Więcej:
Pokojowe Medytacje
w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zaakceptuj ludzkość jako jedną rodzinę

Będziemy posiadaczami pokoju tylko wtedy, kiedy całkowicie przestaniemy dostrzegać błędy w innych. Musimy postrzegać cały świat jako nasz własny. Kiedy obserwujemy błędy innych, wnikamy w ich niedoskonałości. Nie jest to nam do niczego potrzebne. O dziwo, im głębiej się nad tym zastanowimy, tym stanie się jaśniejsze, że niedoskonałości innych są naszymi własnymi niedoskonałościami, lecz w innych ciałach i umysłach. Natomiast kiedy myślimy o Bogu, Jego Współczucie i Jego Boskość poszerzają naszą wizję Prawdy. Musimy stać się pełnią naszej duchowej realizacji, by zaakceptować ludzkość jako jedną rodzinę.

Czytaj dalej…

Słowa uznania światowych liderów

Poparcie dla Sri Chinmoya za jego pracę na rzecz pokoju od Michaiła Gorbaczowa, Matki Teresy, Nelsona Mandeli, arcybiskupa Desmonda Tutu i innych. więcej »

The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run-Bieg Pokoju

Wizja jaką oferuje największa światowa sztafeta pokoju, również szeroko postrzegana jako kamień milowy i osiągnięcie na drodze ku lepszej przyszłości. więcej »

Twoje czyny są nieocenione, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich zmierzyć żadnymi ekonomicznymi czy politycznymi parametrami; są szlachetne i są lekarstwem dla duszy.
—Prezydent Michaił Gorbaczow

Kochać świat…

“Prawda jest we wszystkim ale miłość jest wszystkim.” —Sri Chinmoy

Nie dostrzegaj wad w życiu innych; nie dostrzegaj wad w swoim własnym życiu. Zmuś jedynie siebie abyś widział dobre rzeczy, które zrobiłeś, wszystkie dobre rzeczy, które zamierzasz zrobić i wszystkie dobre rzeczy, które zrobili inni. W następnym tysiącleciu celem filozofii będzie dostrzeganie jedynie światła w nas samych oraz światła w innych. Bo tylko wtedy będziemy w stanie przyśpieszyć narodziny światowego pokoju i jedności świata.

Moja filozofia jest bardzo prosta: kochaj i służ. Kochamy Boga Stwórcę i służymy Bogu stworzeniu. Kiedy modlę się i medytuję, kocham Boga Stwórcę, a kiedy służę ludzkości, służę Bogu stworzeniu.

Tak jak cała ludzkość; ty jesteś kreacją Boga. Ludzkość jest jedynie ekspresją twojego uniwersalnego serca. Jesteś w stanie i musisz kochać ludzkość, nie tylko jako całości, ale również indywidualnie. Musisz pojąć sam fakt, że do momentu kiedy ludzkość nie zrealizuje swojego najwyższego Celu, twoja własna boska doskonałość nie będzie kompletna.

Nie próbuj zmieniać świata.
Nie uda ci się.
Spróbuj pokochać świat.
I oto spójrz, świat się zmienił,
Zmienił na zawsze.

Czego chcesz?

Chcę miłości.

Medytuj na gniazdo ptaka.

Serce duchowe: Miejsce boskiej miłości

Serce jest źródłem. Musimy rozpocząć naszą podróż w sercu. Wewnątrz serca znajduje się dusza. Świadomość duszy przenika całe ciało, ale szczególnym miejscem gdzie dusza przebywa, jest serce. Kiedy wnikniemy w najgłębsze zakamarki naszego serca, zaczerpniemy tam prawdziwej miłości duszy.

Miłość jest czysta, kiedy wypływa najpierw z serca. Jeśli miłość nie rodzi się pierwsza w sercu, to jest to miłość witalna, która nie jest czysta. Jeśli czysta miłość, miłość serca, miłość duszy, wypełni całą twoją istotę, wówczas będzie ona w stanie oczyścić i uduchowić całą twoją egzystencję. Jedynie kiedy cała fizyczna egzystencja jest wypełniona miłością, możemy posiadać uniwersalne poczucie jedności.

Raz wydobyty ze źródła wewnętrzny skarb, skarb miłości, będziesz mógł użyć gdziekolwiek będziesz chciał. Ale jego prawdziwa lokalizacja jest w centrum serca.

Więcej:
Ludzka Młość
i Boska Miłość
Ptaki-Duszy rysunek Sri Chinmoya

Ćwiczenie: Medytacja na Serce

Kiedy myślimy o mocy serca, pierwszą rzeczą o której musimy pomyśleć jest moc czystości. Co daje nam natychmiastowe poczucie czystości? Kwiat, dowolny kwiat, który lubisz najbardziej – może to być róża, lotus lub jakikolwiek inny kwiat. Poczuj, że wdychasz piękno i zapach ulubionego kwiatu.

Wyobraź to sobie, proszę, wewnątrz twojego serca. Najpierw poczuj, że jest tam kwiat, następnie wyobraź go sobie wewnątrz twojego serca. Wyobraźnia jest rzeczywistością, samą w sobie. Jak tylko zobaczysz w sobie kwiat, różę czy jakikolwiek inny kwiat, spróbuj poczuć jego zapach. Po upływie piętnastu minut czy pół godziny czy nawet kilku dni, spróbuj wyobrazić sobie, że kwiat wewnątrz twojego serca, stał się niewidzialny. Czy musisz widzieć kwiat i odczuwać jego zapach? Nie. Kiedy tylko pomyślisz o twoim sercu, zobaczysz, że twoje serce zamieniło się w najpiękniejszy kwiat, przepiękną różę.

Doceniaj i zachęcaj

Wszyscy jesteśmy obywatelami świata. Jeśli ja mogę zainspirować kogoś, ten ktoś z kolei może zainspirować innych, w ten sposób stajemy się posiadaczami lepszego świata. To dzięki inspiracji, jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy dla ludzkości.

Podnosiłem ludzi z wielu dziedzin życia i wszyscy czerpali z tego radość. Program ten nazywamy: Podnieść Świat Sercem Jedności - Lifting Up the World with a Oneness-Heart. Każdy z tych obywateli świata, których uhonorowałem w mój własny sposób, każdy z nich jest autorytetem w swoich własnych dziedzinach. Podniosłem każdego z nich jedną ręką, używajac do tego specjalnego przyrządu.

Sri Chinmoy w 1985 roku rozpoczął podnoszenie ciężarów, w 1988 roku zaczął honorować ludzi w ten unikalny sposób - podniósł w sumie ponad 8 tysięcy ludzi.

Nelson Mandela
Ukochany Prezydent
więcej »

Nelson Mandela

Carl Lewis
dziewięciokrotny mistrz Olimpijski
więcej »

Carl Lewis

Bill Pearl
Bodybuilding legend
więcej »

Bill Pearl

Tegla Loroupe
Rekordzistka Świata w Maratonie
więcej »

Tegla Loroupe

Muhammad Ali
trzykrotny mistrz świata
więcej »

Muhammad Ali

Hugo Girard
Strongman champion
więcej »

Hugo Girard

„Służyć i nigdy nie być znużonym
to Miłość.””—Sri Chinmoy

Obecnie wszyscy darzymy miłością moc, potęgę. Ale nadejdzie taki dzień, kiedy nasz świat, będzie wypełniony mocą miłości. Jedynie moc miłości jest w stanie zmienić świat.

Naszym kochającym sercem, stajemy się jednym z innymi i identyfikujemy się z tym, czym inni są. Moc miłości jest w stanie rozwiązać problemy tego świata; jest pełna samooddania - nie w sensie poświęcenia- ale w poczuciu służenia całej ludzkości, służeniu naszym siostrom i braciom. Poprzez naszą miłującą ciszę i oddany serwis, wnosimy swój wkład w polepszenie całego świata.

Założona przez Sri Chinmoy w 1990 roku, pod nazwą, The Oneness-Heart Tears and Smiles - Serce Jedności Łez i Uśmiechów, zajmuje się pomocą humanitarną wspierającą znaczenie dialogu pomiędzy ludźmi w różnych częściach świata.

Pokaz Slajdów: Światowy
projekt

“Just as a rose has many petals, all of which add to the beauty and fragrance of the rose, so too the world shall become one world family.” —Sri Chinmoy

Będziesz w stanie darzyć szczerą miłością całą ludzkość, jedynie kiedy pokochasz Źródło. Bóg stworzył nas. My nie stworzyliśmy Boga. Aby kochać całą ludzkość, musisz udać się do źródła ludzkości - Boga. Kochając korzeń, będziesz w stanie pokochać drzewo. Korzeniem tutaj jest Bóg. Tylko wtedy naprawdę pokochasz rodzaj ludzki, kiedy będziesz świadomy Źródła i Jego cech. Nie pokochasz żadnej ludzkiej istoty, dopóty, dopóki nie pokochasz Boga. Jeżeli możesz świadomie sprawić byś odczuwał, że kochasz Boga i tylko Boga, wtedy pokochasz wszystkich, ponieważ Bóg jest Tym, który jest wewnątrz każdego. Kiedy powiesz, że kochasz ją czy kochasz jego, od tej indywidualnej miłości nie będziesz w stanie przejść do miłości Boga. Ale od miłości do Boga, przyjdzie ci łatwo pokochać ludzkość. Jeżeli możesz zadowolić i kochać Najwyższe, Boga, wówczas automatycznie, będziesz zadowalał ludzkość.

Czytaj dalej…

Prawdziwe szczęście…

„Szczęście przysługuje każdemu ludzkiemu sercu. ” —Sri Chinmoy

Prawdziwe szczęście nie jest umysłową halucynacją. Prawdziwe szczęście nie jest uczuciem całkowitego samozadowolenia. Prawdziwe szczęście jest spontanicznym uczuciem radości, które utwierdza nas w przekonaniu, że prowadzenie życia duchowego jest rzeczą właściwą.

Radość i pogoda ducha są elementami życia przyjemności. Nie! Jest to świadoma zdolność postrzegania naszej wewnętrznej boskości. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi, dokonujemy prawdziwego postępu. Gdy stajemy się szczęśliwym sercem, posuwamy się naprzód, zanurzymy się głęboko wewnątrz, wznosimy się. Postęp jest ruchem, ten ruch pojawia się tylko wtedy, kiedy posiadamy radość i tą radością się stajemy.

Prawdziwa radość rozpoczyna się wtedy, kiedy zaakceptujemy świat, a nie kiedy się go wyprzemy. Bóg wybrał okoliczności i warunki w jakich prowadzisz swoje obecne życie. Tak jak w sztuce teatralnej. Scena jest gotowa, kurtyna została dla ciebie podniesiona, byś odegrał swoją rolę i czynił postępy na duchowej ścieżce. Twoje obecne warunki są najlepsze z możliwych dla twojego rozwoju.Ptaki-Duszy rysunek Sri Chinmoya

Czego chcesz?

Chcę Radości.

Medytuj na lecącego ptaka.

Życie w szczęściu

Sposobem na to, abyśmy odzyskali radość w codziennym, praktycznym życiu, jest prowadzenie prostego życia. Jeśli do naszego celu będziemy kroczyć oświetloną ścieżką, bezpośrednią ścieżką, wtedy staniemy się posiadaczami radości. Proste życie to życie w szczęściu, bezpośrednia ścieżka jest ścieżką radości. Oświetlona, słoneczna ścieżka to ścieżka stałej radości.

Czy chcesz być szczęśliwy?
Spraw, by twoje życie stało sie proste
I tak jak oddech swobodne.

W każdym momencie potrzebujemy prostoty. Kiedy umysłowi brak prostoty, kiedy umysł jest skomplikowany i złożony, nie będzie w nim pokoju. Dziecko jest proste, dziecko jest pełne radości. Kiedy będziemy wiedli proste życie, poczujemy, jakiego szczęścia, jakiej pomyślności i jakiej fortuny jesteśmy posiadaczami.

Boris Grebenshikov, one of Russia's best-loved singers, reads from ‘Simplicity’, a chapter of Sri Chinmoy’s book ‘The Jewels of Happiness’.

Jestem Szczęśliwy

Jestem szczęśliwy, ponieważ zawsze wybieram właściwy moment.
Jestem szczęśliwy, ponieważ jestem dobrym słuchaczem.
Jestem szczęśliwy, ponieważ nie podnoszę głosu.
Jestem szczęśliwy, ponieważ nie próbuję przekonać innych.
Jestem szczęśliwy, ponieważ nie narzekam.
Jestem szczęśliwy ponieważ nie robię dwóch rzeczy równocześnie.
Jestem szczęśliwy, ponieważ nigdy nie myślę o dwóch celach równocześnie.
Jestem szczęśliwy, ponieważ uświadomiłem sobie prawdę, że najważniejszą rzeczą w życiu jest samodoskonalenie.
Jestem szczęśliwy, ponieważ w pełni podkreślam dobroć w innych.
Jestem szczęśliwy, ponieważ znacznie zredukowałem swoje potrzeby.
Jestem szczęśliwy, ponieważ nigdy nie rezygnuję.

Excerpt from a short talk by Sri Chinmoy, given during one of his twice-weekly meditations at the United Nations.

Aspiracja: Wewnętrzny płacz za szczęściem

Żyć w radości to żyć wewnętrznym życiem, które prowadzi nas do samorealizacji. Samorealizacja jest Realizacją Boga, ponieważ Bóg jest niczym więcej niż Boskością oczekującą głęboko wewnątrz każdego z nas na odkrycie i objawienie.

Świat wewnętrzny mieści w sobie Pokój, Światło i Błogość. Zewnętrzny świat w obecnej chwili niestety nie reprezentuje tych jakości, podczas kiedy świat wewnętrzny ma je w nieograniczonej mierze. Próbujemy więc stworzyć wolny dostęp do wewnętrznego świata na mocy naszego wewnętrznego płaczu i naszej uduchowionej medytacji – co nazywamy aspiracją.

Nie ma różnicy pomiędzy aspiracją a wewnętrznym szczęściem. Są jednym. Aspiracja jest płomieniem, a szczęście światłem tego płomienia.

Więcej:
Twój wzrastający
wewnętrzny głód

Czy jest jakaś różnica
Pomiędzy sercem wdzięczności
A szczęśliwym życiem?
Serce wdzięczności jest gniazdem
Szczęśliwe życie jest drzewem.

Aforyzm Sri Chinmoya z liczącej 27 tysięcy aforyzmów serii Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, powstałej w latach 1983-1998

W Szczęściu odnajdujemy pokój

Czuję, że dzięki modlitwie, medytacji i oddanej służbie światowy pokój jest osiągalny. Każda pojedyncza osoba musi próbować dzielić się szczęściem z innymi, gdyż jedynie poprzez szczęście jesteśmy w stanie osiągnąć pokój. Jeśli z troską i szczerością będziemy mogli ofiarować komuś szczęście, wtedy ta osoba darzyć nas będzie życzliwością. W szczęściu osiągamy pokój, a w pokoju szczęście; są niepodzielne.

Samoprzekraczanie…

„Radość Samoprzekraczania niewątpliwie nie ma sobie równych.”
Sri Chinmoy

Samoprzekraczanie sprawia nam radość w nieograniczonej mierze. Kiedy przekraczymy samych siebie nie rywalizujemy z nikim. Nie rywalizujemy z resztą świata, lecz w każdym momencie rywalizujemy ze sobą. Konkurujemy jedynie z naszymi wcześniejszymi osiągnięciami. Ilekroć przewyższymy nasze wcześniejsze osiągnięcia sprawi nam to radość.

W życiu duchowym, zawsze próbujemy przekraczać i wychodzić poza. Jeżeli dzisiaj zrobię dwadzieścia rzeczy źle, to jutro spróbuję zrobić tylko dziewiętnaście rzeczy źle. Będę stale próbował poprawiać siebie, a dzięki temu zdobędę ogromne poczucie satysfakcji. Nie rywalizując z nikim innym, jedynie z samym sobą. W ten sposób jestem w stanie odczuć, że zbliżam się do doskonałości.

Czego chcesz?

Chcę doskonałości

Medytuj na twoje życie samoprzekraczania.

Żyj w świecie postępu

Nie rywalizuję
Z resztą świata.
Rywalizuję jedynie ze sobą,
Ponieważ mój postęp
Jest moim prawdziwym zwycięstwem.

Zawsze rywalizuj ze sobą; nie rywalizuj z nikim więcej. Nie możemy być zależni od sukcesu, ponieważ zawsze może pojawić się ktoś, kto sprawi, że nasz sukces odejdzie w niepamięć. Kiedy żyjemy w świecie sukcesu, wcześniej czy później staniemy się ofiarami frustracji. Ale kiedy żyjemy w świecie postępu, zawsze towarzyszyć nam będzie ogromna radość. Przypuśćmy, że wyznaczyłem sobie cel podniesienia 300 funtów, i nie jestem w stanie tego podnieść. Sam fakt, że z oddaniem próbowałem i próbowałem, sprawia mi radość i wzmacnia moją nieustępliwość i wytrwałość, które same w sobie są postępem.

Challenging Impossibility to film dokumentalny ukazujący historię podnoszenia ciężarów Sri Chinmoya. W latach 1985-2007, Sri Chinmoy dokonał wielu niezwykłych osiągnięć w tej dziedzinie.

Wiek jest w umyśle

Wiek nie znajduje się w ciele, wiek jest w umyśle. Kiedy uważamy, że jesteśmy starzy; to jest nasz koniec, koniec naszej podróży. Każdego dnia w każdym momencie myśl jedynie, że masz siedem, dziewięć albo dziesięć lat, lecz nigdy nie dopuść do myśli, że masz więcej niż trzydzieści lat. Po prostu użyj wyobraźni! Wyobraźnia to oddzielny świat, lecz każdego dnia, ty sam musisz ten świat sprowadzać, albo do tego świata wkraczać.

Zawsze podkreślam wyjątkowe znaczenie sprawności fizycznej. Wewnątrz ciała znajduje się dusza. Dusza nie przebywa nigdzie indziej. Ołtarz jest wewnątrz świątyni ciała. Jeśli nie będziemy utrzymywać świątyni w odpowiedniej kondycji, to wtedy ołtarz stanie się totalną ruiną. Utrzymuj ciało w dobrej formie, jeżeli naprawdę chcesz osiągnąć postęp duchowy.

Więcej:
Sri Chinnmoy
Jako Biegacz

Biegi długodystansowe

Odczuwam, że świat potrzebuje dynamizmu. Świat zewnętrzny potrzebuje dynamizmu a świat wewnętrzny pokoju. My jako poszukujący, aby stać się posiadaczami pokoju, musimy modlić się i medytować. Ponadto, posiadając dynamizm, będziemy w stanie osiągnąć więcej w naszym zewnętrznym życiu. Aby w każdej chwili być posiadaczami dynamizmu, potrzebujemy tężyzny fizycznej; bieganie pomaga nam w znacznym stopniu tą sprawność fizyczną utrzymać.

Atleci czerpią ogromne korzyści z biegania, przekraczając granice swoich możliwości. Aby posiadać szczęście, musimy zawsze przekraczać, przekraczać nasze zdolności. Szczególnie tutaj, każdy z biegaczy ma wyjatkową możliwość, by wyjść poza jego lub jej własne możliwości. Samoprzekraczanie jest jedyną rzeczą, której każda istota ludzka potrzebuje, aby być naprawdę szczęśliwa. Te biegi ogromnie pomagają biegaczom, choć na planie zewnętrznym przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie, ale kiedy ostatecznie bieg zakończy się, biegacze odczują, że dokonali czegoś wyjątkowo znaczącego.

Sri Chinmoy założył Marathon Team w 1977 roku, by służyć lekkoatletycznej społeczności w jej dążeniu do samoprzekraczania. Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race jest obecnie - pośród wielu innych imprez sportowych - najdłuższym oficjalnym biegiem na świecie.

Sri Chinmoy speaks about spirituality and running at the Sri Chinmoy 6 and 10-Day Race in New York.

Ćwiczenie: Powiększ swoją Inspirację

Wcześnie rano, po twojej medytacji – nie wcześniej – zapisz trzy rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś i o których nawet nigdy nie myślałeś. Te trzy rzeczy dadzą ci inspirację albo w pewien sposób zmobilizują cię. Stworzy to pewien rodzaj poczucia w twoim umyśle czy w twojej istocie, abyś zrobił te rzeczy. Po medytacji wykorzystaj moc swojej wyobraźni. Po prostu zapisz na kartce papieru, „Dzisiaj spróbuje zrobić trzy zupełnie nowe rzeczy.”

Nie twierdzę, że musisz zrealizować je w jednym dniu. Nie. Aby je osiągnąć może to potrwać kilka dni, a nawet dłużej. Ale możesz zacząć. Życie nie będzie nigdy nudne dla kogoś, kto wierzy w przygodę. Przygoda nie oznacza tutaj potrzeby wspinania się na najwyższe szczyty gór, ale pozwolenie nowym ideom, świerzym ideom, zdrowym ideom, aby mogły wniknąć do twojego umysłu – to jest przygoda. A następnie będziesz mógł nad nimi pracować.

Photo: Sri Chinmoy finishes the 47-Mile Race in New York, 1981.

Łaska z Góry

We wszystkich moich osiągnięciach jestem całkowicie zdany na Łaskę Najwyższego. Jego Łaska darzy mnie inspiracją i prowadzi we wszystkim co robię – czy jest to pisanie poezji, komponowanie pieśń, malowanie obrazu, przebiegnięcie maratonu czy dawanie wykładu. We wszystkim co robię, polegam na wewnętrznym przewodnictwie; a jest nim nic więcej jak Współczucie i Łaska z Góry.

Czytaj dalej…

Dlaczego Sri Chinmoy podnosił tak wielkie ciężary?

Historia dwódziestu dwóch lat ciężarowej odyseji Sri Chinmoya. więcej »

Sri Chinmoy Marathon Team

Więcej na temat filozofii organizacji oraz zawodów wytrzymałościowych, organizowanych na całym świecie przez Sri Chinmoy Marathon Team. więcej »

Karjera sportowa Sri Chinmoya

Sri Chinmoy w duchowej społeczności, gdzie dorastał, był mistrzem w sprincie jak również zapalonym biegaczem długodystansowym i miłośnikiem tenisa. więcej »

Kreatywność…

„Niech moje codzienne życie, stanie się huczącym wodospadem kreatywności.” —Sri Chinmoy

Każda dusza obdarzona jest kreatywnością. Lecz przed duszą stoi wyjątkowo trudne zadanie. Jest nim przekonanie umysłu, witalu i fizyczności, że tutaj na ziemi, są one w stanie razem z duszą współpracować i wspólnie tworzyć i wypełniać Boskość. Kreatywność nie oznacza, że ktoś musi tworzyć poezję, pisać artykuły czy komponować muzykę. Kiedy świadomie pragniemy wyjść poza nasze zdolności i osiągnięcia, tylko wtedy odnajdziemy inwencję twórczą, tylko wtedy kreatywność będzie posiadać prawdziwą wartość czy mieć prawdziwe znaczenie i cel.

Gdzie odnajdziemy źródło kreatywności? Jeżeli chcemy, by nasza twórczość była trwała i wieczna, twórczość ta musi wypływać z duszy – nie z umysłu, nie z witalu a nawet nie z serca. W sercu, w umyśle, w witalu, a nawet w samej fizyczności, możemy również dostrzec kreatywność, lecz osiągnięcia tej kreatywności, nigdy nie będą trwałe. Jedynie kreatywność duszy może być trwała. Kreatywność możemy odnaleźć w fizyczności, w sercu, w umyśle, w duszy - praktycznie wszędzie. Ale jeżeli kreatywność znajduje się w wewnętrznym życiu, krainie duszy, to tylko wtedy aspirant będzie prawdziwie szczęśliwy.

Czego chcesz?

Chcę owocnej wyobraźni.

Medytuj na niezliczone krople w morzu.

Muzyka: Język Boga

Każdy na ziemi jest muzykiem. Muzyka jest językiem Boga. Boska mowa, muzyka, to nie geometria czy matematyka, to język miłości.

Nie próbujmy zrozumieć muzyki naszym umysłem. Nie próbujmy nawet odczuć muzyki naszym sercem. Po prostu, spontanicznie pozwólmy, by ptak muzyki mógł wzlatywać po niebie naszego serca. Wzlatując, z pewnością ukaże nam, to co posiada i tym czym jest. Przesłanie Nieśmiertelności jest tym co posiada, podróż Wieczności jest tym czym jest.

Więcej:
Świat Pieśni
Sri Chinmoya

Sri Chinmoy skomponował ponad 22 tysiące pieśni, które w swej liryce i melodyce zgłębiają aspirujące ludzkie doświadczenia.

Jharna-Kala: Sztuka Źródła Sri Chinmoya

Wyłączną funkcją sztuki jest odkrywanie wewnętrznego i zewnętrznego piękna. Sztuka, sama w sobie jest autoekspresją różnych poziomów Świadomości.

Sztuka jest zewnętrzną szatą miłości. Sztuka, tak jak miłość jest siłą jedności z nieskończonością.
Kiedy tworzymy dzieło sztuki, tak naprawdę odtwarzamy czy odzwierciedlamy piękno Nieskończoności.

Sri Chinmoy tworzył mistyczne obrazy, a sztukę tę nazwał „Sztuką Źródła”, w oryginale po bengalsku „Jharna Kala”, gdyż malarstwo to, jak woda ze źródła, wypływało z jego duszy, z głębokiej medytacji. Stworzył około 140 tysięcy tego rodzaju abstrakcyjnych, mistycznych obrazów.

„Jesteś cudownym przykładem obfitej kreatywności życia, której my mniejsi śmiertelnicy szukamy, i mogę mieć tylko nadzieję, że być może pewnego dnia będę uczestniczył w tej kosmicznej fontannie spokoju i przenikliwej energii, którą posiadasz.”
— Leonard Bernstein, uznany kompozytor i dyrygent

„Sztuka Sri Chinmoya posiada w sobie wesołość, która nie powinna być mylona z trywialnością. Pochodzi z rejonów istnienia w których dążymy za najwyższym. Bardzo niewielu artystów ma odwagę tworzyć w ten sposób.”
— Amal Ghosh,Central School of Art & Design, London

Kosmiczna Melodia

Jestem wdzięczny Najwyższemu za to, że obdarzył mnie złotą okazją, by Jemu służyć w Jego własny Sposób. Moja poezja, moja muzyka, moja sztuka i wszystko co robię, są jedynie ekspresją Kogoś, kto działa we mnie i poprzez mnie.

Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, „Co on robi? On jest artystą, jest muzykiem, jest piosenkarzem. Dlaczego nie zajmie się jedną dziedziną, by stać się w niej najlepszy?” Lecz ja nie widzę tego w ten sposób. Pianino posiada wiele klawiszy. Dlaczego pianista miałby na zawsze pozostać przy jednym klawiszu? Jeżeli będzie uderzał tylko w jeden klawisz, tylko w jedną nutę, jak będzie w stanie stworzyć kosmiczną melodię, uniwersalną melodię? Podobnie, postrzegam sztukę jako jeden klawisz, poezję jako kolejny, medytacja jest trzecim klawiszem a sport czwartym. Uderzając w różne klawisze, tworzysz przyzwoitą muzykę.

Czytaj dalej…

Odkryj Samego siebie…

„W momencie, gdy dowiesz się kim naprawdę jesteś, wszystkie sekrety tego świata będą dla ciebie otwartą księgą.” —Sri Chinmoy

Samorealizacja oznacza samoodkrywanie, w najwyższym tego słowa znaczeniu. Ktoś ¬- świadomie - urzeczywistnił jedność z Bogiem. Ty sam, znasz to z książek jak również ludzie mówili ci, że Bóg jest we wszystkim. Lecz ty nie zrealizowałeś Boga w twoim świadomym życiu. Kiedy ktoś osiągnie samorealizację, jest on w pełni świadomy czym jest Bóg, jak wygląda i jaka jest Jego wola.

Natomiast ci, którzy nie zrealizowali Boga, powiedzą „Bóg może być jak to, Bóg może być jak tamto”– wszystko to są czysto umysłowe spekulacje. Ale kiedy ktoś osiągnie samorealizację, pozostaje wtedy w Świadomości Boga i twarzą w twarz może rozmawiać z Bogiem. Postrzega Boga w skończonym jak i w Nieskończonym; widzi Boga osobowego i bezosobowego. W tym wypadku, nie jest to umysłowa halucynacja czy wyobrażenie to bezpośrednia rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest o wiele bardziej autentyczna, niż ta obecna chwila w której widzę ciebie stojącego naprzeciw mnie.

Rozmawiamy o samoodkrywaniu, ale samoodkrywanie i realizacja Boga są tym samym. Kiedy odkryjemy nasze prawdziwe Ja, zrealizujemy Boga, ponieważ egzystencja Boga jest w naszym prawdziwym Ja.

Gdziekolwiek się znajdujemy, jest Bóg. Aby urzeczywistnić tą najwyższą prawdę, musimy oddać to, co pożyczyliśmy od świata: ciemność, ignorancję, uwiązanie, ograniczenie, niedoskonałość i śmierć. Pożyczyliśmy te cechy, ponieważ wydawało się nam, iż pomogą nam one w znacznym stopniu, lecz teraz pojeliśmy, że są one jedynie prawdziwymi przeszkodami. A zatem musimy się ich pozbyć. Natomiast cechy, które zawsze posiadaliśmy w najgłębszych zakamarkach naszej istoty —pokój, światło, błogość, prawda—musimy rozwinąć. Jeżeli to zrobimy, poznamy kim jest Bóg i gdzie się znajduje.

Czego chcesz?

Chcę oświecenia

Medytuj na w pełni rozkwitłą różę.

Absolut

Ni umysłu, ni formy, istnieję jedynie;
Wszelka myśl i wola wygasła;
Nastał kres tańca Natury,
Jestem Tym, którego szukałem.

Kraina Rozkoszy czystej, ostatecznej,
Poza poznającym, poza poznawanym.
Ogromnym spoczynkiem cieszę się nareszcie;
Przede mną jedynym – Jedno.

Przekroczyłem sekretne ścieżki życia;
Ja sam stałem się Celem.
Niezmienna Prawda oto objawiona;
Ja jestem drogą, Duszą-Bogiem.

Mój duch przenika wszystkie wysokości,
Milczę ukryty w samym sercu Słońca.
Już się nie bawię czynami i czasem;
Moja kosmiczna gra dobiegła końca.

Świadomość: Boska Iskra

Świadomość jest wewnętrzną iskrą czy wewnętrznym ogniwem w nas, złote ogniwo wewnątrz nas, które łączy naszą najwyższą i najbardziej oświeconą część z naszą najniższą i najmniej oświeconą częścią. Świadomość jest łączącym ogniwem pomiędzy Niebem a ziemią. Teraz, gdzie jest Niebo? Nieba nie ma w górze czy gdziekolwiek indziej. Niebo jest w naszej świadomości. Ale to boska świadomość jest tym, co łączy Niebo z ziemią. Zwykła ludzka świadomość łączy nas jedynie z czymś bardzo, bardzo ograniczonym i jednakowo ulotnym. Przez sekundę jesteśmy zdolni skupić naszą świadomości na innej osobie, poczym nasza koncentracja znika. Ale kiedy mamy do czynienia z wewnętrzną świadomością, która jest nieograniczona, oświecona, przetransformowana, wtedy nasza uwaga koncentracji może trwać, trwać i trwać.

Ludzka świadomość głównie składa się z ograniczeń, niedoskonałości, uwiązań i ignorancji. Świadomość ta, chce pozostać tutaj na ziemi, czerpiąc radość ze skończoności: z rodziny, ze społeczeństwa, ze spraw doczesnych. Boska świadomość to Pokój, Szczęśliwość, boska Moc, itd. Jej naturą jest nieustanny wzrost. W poczuciu ludzkiej świadomość nie ma nic ważniejszego niż doczesne przyjemności. Boska świadomość odczuwa, że na ziemi, nic nie jest tak istotne i tak ważne jak Radość i Szczęście. Ludzka świadomość, próbuje przekonać nas o tym, że daleko nam do Prawdy czy spełnienia. Próbuje sprawić byśmy poczuli, że Bóg jest gdzie indziej czy miliony mil stąd. Ale boska świadomość sprawia, że odczuwamy Boga tutaj, wewnątrz każdego oddechu życia, wewnątrz każdego udeżenia serca, wewnątrz wszystkich istot i wszystkiego co nas otacza.

Sri Chinmoy wyjaśnia i demonstruuje: savikalpa and nirvikalpa samadhi – dwa z najwyższych stanów duchowej świadomości.

Medytacja: Język Boga

Medytacja jest tym stanem naszej świadomości, gdzie wewnętrzna istota zamiast karmić siebie milionami myśli, pragnie jedynie połączenia z Bogiem. Medytacja jest równocześnie językiem Boga i człowieka. Mówię teraz po angielsku, a ty jesteś w stanie mnie zrozumieć, ponieważ znasz dobrze angielski. Podobnie, kiedy wiemy jak medytować dobrze, będziemy w stanie połączyć się z Bogiem. Innymi słowy, medytacja jest językiem, jaki używamy aby rozmawiać z Bogiem.

Jedyny Sposób

Bo czasem muszę milczeć,
Bo to jedyny sposób
By lepiej poznać,
By myśleć trochę mądrzej,
By stać się bardziej doskonałym,
By pragnąć Boga w niedalekim czasie.

Aforyzm Sri Chinmoya z liczącej 843 aforyzmów kolekcji Transcendence-Perfection, powstałej w czasie 24 godzin, 1 Listopada 1975 roku.

Bóg jest…

„Prawda egzystencji jest jedna. Mędrcy określają ją wieloma imionami.” —Przysłowie staroindyjskie

Celem życia jest zrealizowanie najwyższej Prawdy, objawienie tej najwyższej Prawdy i zamanifestowanie tej Prawdy. Czym jest najwyższa Prawda? Najwyższa Prawda to: człowiek i Bóg wiecznie jedni i nierozłączni, choć w obecnej chwili człowiek jest niezrealizowanym Bogiem a Bóg jest niespełnionym i nieobjawionym człowiekiem.

Bóg jest pełny Miłości. Bóg jest pełny Światła. Bóg jest pełny Piękna. Bóg jest wszystkim: Prawdą, Pokojem, Światłem, Błogością w nieograniczonej mierze. On Sam jest osobowy i bezosobowy. Kiedy poznasz Boga jako Pokój, powiesz wtedy - Bóg jest Pokojem. Kiedy doświadczysz Boga jako Miłość, powiesz - Bóg jest Miłością.

Czego chcesz?

Chcę wolności

Medytuj na niezmierzony majestat nieba.

„Odwiecznym pytaniem człowieka jest: Kim jest Bóg?
Natychmiastowa odpowiedź Boga to: Moje dziecko, któż inny jest Bogiem, jeśli nie ty?” —Sri Chinmoy

Bóg to twoja najwyższa, najbardziej oświecona, najdoskonalsza część. Ty sam jesteś w posiadaniu dwu części: jednej wyższej, drugiej niższej. Większość czasu pozostajesz w niższej części. Kiedy staniesz się w pełni świadomy twojej najwyższej części a twoja najniższa część będzie w pełni przetransformowana i zjednoczona z Najwyższą, w tym czasie będziesz nikim więcej tylko Bogiem. Choć nie jest ona jeszcze rozpoznana czy objawiona, twoja własna najwyższa, najbardziej rozwinięta, najbardziej doskonała i oświecona część to Bóg.

Zanurz się głęboko wewnątrz a odkryjesz, iż wewnątrz twojego ciała jest serce, wewnątrz twojego serca jest dusza, a wewnątrz twojej duszy jest Bóg.

Sri Chinmoy w wywiadzie z Jego Eminencją Tomem Hartmanem - współzałożycielem telewizyjnego programu The God Squad - rozmawia o duszy

Szczęście, samo w sobie jest Bogiem.

Wszystko to, co doceniasz tutaj na ziemi jest nie tylko uosobieniem Boga, ale Samym Bogiem. Bóg może przybrać jakąkolwiek formę, osobową czy bezosobową: jak nieskończone Światło, nieskończony Pokój, nieskończona Błogość. Co więcej, On może być wewnątrz naszych serc - gdzie znajduje się nasze prawdziwe istnienie. Kiedy otworzymy nasze oczy i spojrzymy na przyrodę, na góry i rzeki, zobaczymy w nich również Boga.

Nie jest istotne, w jaki sposób doceniamy rzeczywistość czy chcemy siebie z tą rzeczywistością identyfikować; musimy odczuwać, że doceniamy i identyfikujemy się z Boskością, a tą Boskość nazywamy również Bogiem lub Duchem czy Istnieniem. Jeżeli nie chcesz nazywać tego Bogiem, masz prawo wyboru. Ale musisz to nazwać szczęściem. Szczęście, samo w sobie jest Bogiem. Możesz doceniać piękno natury, i jeżeli jesteś szczęśliwy, wtedy szczęście, które posiadasz jest Bogiem.

Ptaki-Duszy rysunek Sri Chinmoya

Jedna prawda określana wieloma imionami

Sri Chinmoy’s friendships across the religious spectrum included Nobel Laureates Mother Teresa and Archbishop Desmond Tutu.
The Parliament of World Religions - Parlament Religii Świata w Chicago, 1993 (po lewej) oraz w Barcelonie, 2004 (po prawej); na obu zgromadzeniach Sri Chinmoy uczestniczył w ceremonii otwarcia, rozpoczynając każde ze zgromadzeń momentem medytacji.

Nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy jedną czy drugą religią, ponieważ każda religia reprezentuje ostateczną Prawdę. Każda religia jest dobra, absolutnie dobra, ponieważ każda religia, w swój własny sposób, zawiera przesłanie Prawdy. Jeśli zanużysz się głęboko wewnątrz, zobaczysz, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy religiami. Wszystko jest jedną Prawdą określaną wieloma imionami przez wielu poszukujących. Twoja religia może głosić jedną rzecz a moja religia może głosić coś innego. Ale kiedy mamy do czynienia z najwyższą Prawdą, nasze religie nigdy nie będą się różnić. Ostatecznym Celem każdej religii jest zrealizowanie najwyższej Prawdy.

Na drodze ku naszemu Celu, możemy sprzeczać się, nie rozumieć się nawzajem i być różnego zdania. Dlaczego? Dokładnie dlatego, ponieważ jest wiele dróg wiodących do Celu. Ktoś wybierze jedną drogą, ktoś inny podąży drugą. Każda z dróg będzie w stanie oferować inspirację. Lecz po jakimś czasie, jedna osoba powie, iż jego droga jest zdecydowanie najlepsza, ponieważ go zadowala. Wtedy kolejna osoba powie, że to jego droga jest najlepsza. Ale kiedy obaj dotrą do miejsca przeznaczenia, znajdą się u tego samego Celu: Prawdy. W Prawdzie nie ma konfliktu, kłótnie nie istnieją; Prawda czy Realizacja Boga wykracza ponad wszystkie religie.

Więcej:
Przesłanie Jedności
Sri Chinmoya

Dwoje skrzydeł by latać: Modlitwa i Medytacja

Mojej modlitwy skrzydła niosą mnie w górę ku Niebu, bym zobaczył Piękno Boga. Mojej medytacji skrzydła zsyłają Boga na dół ku ziemi, by Mógł zobaczyć czystość mojego serca.

Często kiedy modlimy się, odczuwamy, że Bóg jest gdzieś ponad nami – daleko, daleko ponad naszymi głowami lub w błękicie nieba. Nie znamy gdzie dokładnie znajduje się Bóg; jedynie odczuwamy, że my jesteśmy tutaj na ziemi, podczas gdy On jest daleko stąd, i dlatego może potrwać zanim dosięgnie Go nasza modlitwa. Czujemy również, że On musi przyjść do nas z miejsca w którym się znajduje, aby obdarować nas pokojem umysłu czy tym o co Go poprosimy.

Ale kiedy medytujemy, zupełnie inaczej postrzegamy Boga. Czujemy, że On jest tuż obok nas lub wewnątrz nas – wewnątrz naszego ciała, witalu, umysłu, serca i duszy – przyglądający się nam. Dlatego też nie musimy wznosić się w niebiosa czy gonić za Nim. Jeśli nasza medytacja jest uduchowiona, odczujemy, że On obdarzy nas tym czego potrzebujemy. W większości przypadków czujemy, że medytacja jest w stanie w krótszym czasie zrobić to, co niezbędne aniżeli modlitwa czy jakakolwiek inna metoda. Co więcej, jeżeli nasza modlitwa jest manifestacją intensywnego płaczu naszego serca, nie będzie potrzebowała czasu, by dosięgnąć Boga. On natychmiast usłyszy nas i nam pomoże. Tak więc modlitwa i medytacja, uzupełniają się nawzajem.

Odczyt Sri Chinmoya pt. „Życie modlitwy i życie medytacji” z jego książki Everest Aspiration.
W trakcie odczytu, Sri Chinmoy często nawiązuje do: jego ukochany najwyższy, ang., his beloved Supreme; Sri Chinmoy odczuwał, że termin Najwyższy, ang., Supreme trafnie określa najwyższą Rzeczywistość.

Kiedy siła miłości
Zastąpi miłość siły,
Człowiek będzie miał nowe imię: Bóg.
Sri Chinmoy

Nie ma nic wspanialszego niż miłość. Bóg jest wspaniały tylko dlatego, że jest nieskończoną Miłością. Jeżeli chcemy zdefiniować Boga, możemy zdefiniować Jego na milion sposobów; ale chciałbym zaznaczyć, że żadna definicja, nie jest tak adekwatna jak powiedzenie „Bóg jest pełen Miłości.” Jeśli pojawi się w naszym umyśle strach, kiedy wypowiemy słowo Bóg, jesteśmy miliony, biliony mil z dala od Boga. Kiedy powtarzamy imię Boga i budzi to w nas miłość, wtedy nasze modlitwy, nasze koncentracje, nasze medytacje i kontemplacje są szczere.

Z wyjątkiem opisów objaśniających, wszystkie teksty powyżej są tekstami Sri Chinmoya. Przejrzyj źródła…

Jeżeli chcesz bardziej zgłębić nauki Sri Chinmoya, serdecznie zapraszamy o skontaktowanie się z twoim lokalnym Centrum Sri Chinmoya.