SriChinmoy.org
pl Więcej na temat Sri Chinmoya
x

DUCHOWOŚĆ

My wszyscy jesteśmy poszukującymi, nasz cel jest taki sam: osiągnąć wewnętrzny pokój, światło, radość, aby stać się niepodzielną jednością z naszym Źródłem i by prowadzić życie pełne prawdziwej satysfakcji.

Życie w radości jest wewnętrznym życiem, które prowadzi nas do samorealizacji. Samorealizacja jest realizacją Boga, dla Boga jest to nic innego jak Boskość, która jest wewnątrz każdego z nas, oczekująca na odkrycie i objawienie. Możemy również nawiązywać do Boga jako Wewnętrznego Pilota lub Najwyższego. Jednakże nie jest ważne jakiego terminu używamy, mamy na myśli Najwyższe wewnątrz nas, to co jest ostatecznym celem naszych duchowych poszukiwań.

Duchowa osoba powinna być normalną, solidną osobą. Aby osiągnąć Boga, duchowa osoba powinna praktykować duchowość w codziennym życiu. W duchowej praktyce dzielimy się naszą wewnętrzną mądrością. Czujemy duchową interwencję w każdym działaniu i dzielimy się rezultatami z innymi. Duchowość nie neguje zewnętrznego życia. Życie zewnętrzne powinno być manifestacją duchowego życia wewnątrz nas.

~Sri Chinmoy, The Wings of Joy