SriChinmoy.org
pl
Więcej na temat Sri Chinmoya

Wprowadzenie

My wszyscy jesteśmy poszukującymi, nasz cel jest taki sam: osiągnąć wewnętrzny pokój, światło, radość, aby stać się nierozłącznie jednością z naszym Źródłem i aby prowadzić życie pełne prawdziwej satysfakcji.

Życie w radości to życie wewnętrznym życiem. To jest życie które prowadzi do samorealizacji. Samorealizacja jest realizacją Boga, dla Boga nie jest to nic innego jak Boskość która jest wewnątrz każdego z nas, czekająca na odkrycie i objawienie. Możemy również nawiązywać do Boga jako Wewnętrznego Pilota lub Najwyższego. Jednakże nie jest ważne jakiego terminu używamy, mamy na myśli Najwyższe wewnątrz nas, to co jest ostatecznym celem naszych duchowych poszukiwań.

Duchowa osoba powinna być normalna, zdrowa osoba. Aby osiągnąć Boga, duchowa osoba powinna praktykować duchowość w codziennym życiu. W duchowej praktyce dzielimy się z naszą wewnętrzną mądrością. Czujemy duchową motywację sięgającą poza każde działanie i dzielimy się rezultatami z innymi. Duchowość nie neguje zewnętrznego życia. Życie zewnętrzne powinno być manifestacją duchowego życia wewnątrz nas.

~Sri Chinmoy, The Wings of Joy