SriChinmoy.org
pl Więcej na temat Sri Chinmoya
x

SŁUŻBA

 

Nie dostrzegaj wad w życiu innych; nie dostrzegaj wad w swoim własnym życiu. Zmuś jedynie siebie, abyś widział dobre rzeczy, które zrobiłeś, wszystkie dobre rzeczy, które zamierzasz zrobić i wszystkie dobre rzeczy, które zrobili inni. W następnym  tysiącleciu celem filozofii będzie dostrzeganie jedynie światła w nas samych oraz światła w innych. Bo tylko wtedy będziemy w stanie przyśpieszyć narodziny światowego pokoju i jedności świata.

Moja filozofia jest bardzo prosta: kochaj i służ. Kochamy Boga Stwórcę i służymy Bogu stworzeniu. Kiedy modlę się i medytuję, kocham Boga Stwórcę, a kiedy służę ludzkości, służę Bogu stworzeniu.

Tak jak cała ludzkość, jesteś kreacją Boga. Ludzkość jest jedynie ekspresją twojego uniwersalnego serca. Jesteś w stanie i musisz kochać ludzkość, nie tylko jako całość, ale również indywidualnie. Musisz pojąć sam fakt, że do momentu, kiedy ludzkość nie zrealizuje swojego najwyższego Celu, twoja własna boska doskonałość nie będzie kompletna.

 

Służyć i nigdy nie być znużonym,

To miłość. — SRI CHINMOY